image
image
image
 
                      
 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.53-022 สายถนน บ้านทุ่งประพาส - บ้านขุยยาว หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส ตำบลทุ่งใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563

กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งใหญ่ปีการศึกษา 2562

โครงการสำรวจผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งท่งสังคม ตำบลทุ่งใหญ่

โครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

jetsada777

ตอบ 

19

เข้าชม 

1601

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

148

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

151

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

148

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

148

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

155

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

144

ไกรทอง

ตอบ 

1

เข้าชม 

550

ไกรทอง

ตอบ 

0

เข้าชม 

270

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

Name

ตอบ 

0

เข้าชม 

178

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

  

   

   

Powered by MakeWebEasy.com