image
image
image
 
                      
 
 

ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓

ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563

กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งใหญ่ปีการศึกษา 2562

โครงการสำรวจผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งท่งสังคม ตำบลทุ่งใหญ่

โครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

jetsada777

ตอบ 

9

เข้าชม 

359

ไกรทอง

ตอบ 

0

เข้าชม 

4

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

Name

ตอบ 

0

เข้าชม 

11

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

Name

ตอบ 

0

เข้าชม 

14

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด

ตอบ 

0

เข้าชม 

101

ไอรดา

ตอบ 

0

เข้าชม 

113

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

โตเฟ่

ตอบ 

0

เข้าชม 

112

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

ท็อฟโต

ตอบ 

0

เข้าชม 

131

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

  

   

   

Powered by MakeWebEasy.com