image
image
image
 
                      
 
 

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่ง

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมศิลปาชีพ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.53-022 สายถนน บ้านทุ่งประพาส - บ้านขุยยาว หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส ตำบลทุ่งใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งใหญ่ปีการศึกษา 2562

โครงการสำรวจผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งท่งสังคม ตำบลทุ่งใหญ่

โครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

jetsada777

ตอบ 

16

เข้าชม 

714

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

103

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

97

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

102

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

106

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

102

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แจกัน

ตอบ 

0

เข้าชม 

102

ไกรทอง

ตอบ 

1

เข้าชม 

214

ไกรทอง

ตอบ 

0

เข้าชม 

223

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

Name

ตอบ 

0

เข้าชม 

133

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

  

   

   

Powered by MakeWebEasy.com