image
image
image
 
                      
 
 

กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๓ (แก้ไข - เพิ่มเติม) ประจำปีภาษี ๒๕๖๔

ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓

ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.53-022 สายถนน บ้านทุ่งประพาส - บ้านขุยยาว หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส ตำบลทุ่งใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งใหญ่ปีการศึกษา 2562

โครงการสำรวจผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งท่งสังคม ตำบลทุ่งใหญ่

โครงการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

ไกรทอง

ตอบ 

1

เข้าชม 

45

jetsada777

ตอบ 

11

เข้าชม 

463

ไกรทอง

ตอบ 

0

เข้าชม 

60

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

Name

ตอบ 

0

เข้าชม 

34

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

Name

ตอบ 

0

เข้าชม 

83

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด

ตอบ 

0

เข้าชม 

175

ไอรดา

ตอบ 

0

เข้าชม 

190

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

โตเฟ่

ตอบ 

0

เข้าชม 

183

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

ท็อฟโต

ตอบ 

0

เข้าชม 

203

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

  

   

   

Powered by MakeWebEasy.com