image
image
image
 
                      
 
 

กาชาดอำเภอโพธิ์ประทับช้วงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งใหญ่ มอบถุงยังชีพกับเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ตำบลทุ่งใหญ่

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 65 อบต.ทุ่งใหญ่

การขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ แงค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

09:21 tanuienvi โครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 09:24 tanuienvi รูป

ราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเทศบาลไผ่รอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง โครงการจ้างก่อส้รางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก พจ.66-002 สายทางเข้าบ้านสามปลัก-ม่วงเฒ่า บ้านสามปลัก หมู่ที่ 15

ราคากลาง โครงการจ้างก่อส้รางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านม่วงเฒ่า-หนองโตก หมู่่ที่ 14

ราคากลาง โครงการจ้างก่อส้รางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายป่าสัก - หนองคล้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองนาร้าง ตำบลไผ่รอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (แก้ไข - เพิ่มเติม) ประจำปีภาษี 2565

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ในวันที่ 16 - 18 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมในการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของตลาด การจัดให้มีป้ายแสดงราคาสินค้า

กิจกรรมเก็บขยะข้างทางของ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

แนม

ตอบ 

0

เข้าชม 

10

 

ตอบกระทู้เมื่อ 2 มิ.ย. 2565 14:42  โดย JOKER WALLET

ธีรยุธ ผายแสง

ตอบ 

4

เข้าชม 

273

 

ตอบกระทู้เมื่อ 8 เม.ย 2565 21:00  โดย โกโก้วา

กูทนไม่ไหวแล้วจริงๆ

ตอบ 

2

เข้าชม 

40

jetsada777

ตอบ 

19

เข้าชม 

5287

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

  

   

   

Powered by MakeWebEasy.com