พระราชบัญญัติ(พรบ.)
 - พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.2527
 - พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต
 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 - พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2529
 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
 - ระเบียบฯว่าด้วยการจัดทำแผนประสานแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล 2562
 
ระเบียบ 
- ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
- ระเบียบ
 
ประกาศ ก.อบต. 
- หลักกเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘
- พจนุกรมสมรรถนะครู
- พจนานุกรรมสรรถนะ
- ประกาศเงินเพิ่ม
- แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้