ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563

เผยพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Powered by MakeWebEasy.com