สถิติการให้บริการประชาชน 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการผู้มาติดต่อการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
ข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ทั่วไป

       ข้อมูลสถิติเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

      ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหารประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565

 รายงานผลการลดใช้พลังงาน

 ประจำปี 2654

 

Powered by MakeWebEasy.com