แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565)

แผนปฏิบัติการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต อบต.ทุ่งใหญ่ จ.พิจิตร ให้ทราบถึงการทำงานที่ สุจริตและชอบด้วยธรรม

Powered by MakeWebEasy.com