ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ใน พื้นที่หมู่ที่ 13

210 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ใน พื้นที่หมู่ที่ 13

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560

เรื่อง  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ใน พื้นที่หมู่ที่ 13

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ อสร้าง
 
 1.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในพื้นที่หมู่ที่ 13
        (สายบ้านนายสมศักดิ์ – บ้านนายลือชัย)
          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ใหญ่
 2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    350,000.- บาท
 3.  ลักษณะงานโดยสังเขป  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4 เมตร ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร
 4.  ราคากลางคำนวณ ณ  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  เป็นเงิน 350,000.-บาท
 5.  บัญชีประมาณการราคากลาง
           5.1  ปร.4
           5.2  ปร.5
 6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
          6.1  นายเสนีย์ โคตะนารถ               ตำแหน่ง  ปลัด อบต.                           เป็นประธานกรรมการ
          6.2  นายวิชาญ ยศแสง                  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                เป็นกรรมการ 
          6.3  นางสาวสุพรรษา พลับจุ้ย          ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน      เป็นกรรมการ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้