อบรมทำการฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561

182 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมภายใน

อบรมทำการฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคพิษสุนัขบ้า  วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งใหญ่

- อบรมทำการฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561

Powered by MakeWebEasy.com