การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

92 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

วันนี้ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามมาตรการ No Gift Policy โดยนายสุรัตน์ ดอนศรีคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งใหญ่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส” และ “’งดรับ งดให้” เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

                   เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น แน่วแน่ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  จึงประกาศเจตนารมณ์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุกคน ต้องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกัดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเคร่งครัด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้