กันยายนนี้ 7 ปีสุดท้าย 17 เป้าหมาย 193 ประเทศร่วมกัน

84 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กันยายนนี้ 7 ปีสุดท้าย 17 เป้าหมาย 193 ประเทศร่วมกัน

ทุกอย่างมีเดดไลน์... SDGs เองก็เช่นกัน
#76จังหวัด76คํามั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อน
SDGs เพื่อบรรลุ 17 หมุดหมาย ภายในปี 2030!
Sustainable Development Goals (SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN คือแนวทางการพัฒนาที่ประเทศสมาชิก UN 193 ประเทศยอมรับและนํามาปรับใช้ในบริบทของประเทศตนเองตั้ งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Planet) มิติ เศรษฐกิจ (Prosperity) มิติสันติภาพและสถาบัน (Peace) มิติ สังคม (People) และมิติหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ในขณะเดียวกันก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยประเทศสมาชิกตกลงกันว่าจะบรรลุ SDGs ให้ได้ภายในปี 2030 รวมระยะเวลาดําเนินงาน 15 ปี
#กระทรวงมหาดไทย ได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับทางองค์การสหประชาชาติ (UN) ในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อลดการปล ดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และในขณะเดียวกันก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทั้ง 76 จังหวัด ผ่านการร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติและภาคีเครือข่ายที่เ กี่ยวข้อง มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้นําการขับเคลื่อน ภายใต้หลักการ "76 จังหวัด 76 คํามั่นสัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อให้ประเทศไทยของเราเป็นสมาชิกที่ดีของโลก และทําให้ประชาชนได้รับสิ่งที่ดี ลูกหลานได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี
ขณะนี้ แม้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว เหลือเวลาอีก 7 ปี แต่รายงานล่าสุดจากเลขาธิการสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีเป้า
หมายเพียง 12% ที่จะบรรลุได้ทันปี 2030
ในเดือนกันยายนนี้ ประเทศสมาชิก UN จึงจัดประชุม #SDGSummit ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก
มาร่วมติดตามทิศทางการทํางานของเราในช่วงเวลา 7
ปีสุดท้าย เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา!
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs
#17SDGsแค่นี้เราทําได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้