กันยายนนี้ 7 ปีสุดท้าย 17 เป้าหมาย 193 ประเทศร่วมกัน

42 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กันยายนนี้ 7 ปีสุดท้าย 17 เป้าหมาย 193 ประเทศร่วมกัน

อาหารคือจุดเริ่มต้นของชีวิต ปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
#76จังหวัด76คํามั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อน เป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030!
#กระทรวงมหาดไทย น้อมนําพระราชดําริกรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนี้ มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” มุ่งกระตุ้น ให้คนทุกเพศทุกวัยรู้จักการเพาะปลูก การบํารุงรักษา และการ เก็บเกี่ยว สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้าง ความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมการทํางาน ขยายไปสู่ ครัวเรือน ชุมชน สังคม ทําให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อยอดไปสู่การนําไป ขาย เป็นการสร้างรายได้ลดรายจ่าย ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างภูมิคุ้มกันตนเองและครอบครัวอย่าง ยั่งยืน
และนี่คือส่วนหนึ่งในการดําเนินการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบรรลุ “17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ของ UN
โดยประเด็นด้านความมั่นคง มั่งคั่ง ลดความเหลื่อม ล้ํา คือหนึ่งในหมุดหมาย SDGs ในมิติเศรษฐกิจ (Prosperity) ของ UN ที่ประกอบด้วย #SDG7 พลังงานสะอาดและเข้าถึงได้ #SDG8 การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ดี #SDG9 อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม #SDG10 ลด ความเหลื่อมล้ํา #SDG11เมืองและชุมชนยั่งยืน
พวกเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันเพื่อ พิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีเหล่านี้
ปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่บริเวณบ้านตามที่กิน หาก เหลือให้แจกจ่าย หรือต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
นําเศษอาหารไปหมักเป็นปุ๋ย วิธีนี้ ดินจะได้สารอาหาร อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ที่ เป็น 1 ในสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วย
ซื้อและตักอาหารแค่พอทาน ไม่เหลือทิ้ง
SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015
และจะจบลงในปี 2030 ในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกัน
เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs #SDGSummit #17SDGsแค่นี้เราทําได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้