กันยายนนี้ 7 ปีสุดท้าย 17 เป้าหมาย 193 ประเทศร่วมกัน

224 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กันยายนนี้ 7 ปีสุดท้าย 17 เป้าหมาย 193 ประเทศร่วมกัน

ร่วมสังคมแห่งความปรองดอง เคารพความแตกต่าง สร้างสังคมที่มั่นคงและมีความสุข
#76จังหวัด76คํามั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อน เป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030!
#กระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริม ความสามัคคี สร้างความปรองดอง บนพื้นฐานของการยึดหลัก สิทธิมนุษยชน และเคารพความแตกต่างทางเพศ ศาสนา เชื้อ ชาติ ภาษา ผ่านการดําเนินโครงการ “หมู่บ้านคุณธรรม” ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อทําให้ทุกพื้นที่เป็น "หมู่บ้านคุณธรรม" ที่ ประชาชนทุกคนมีความสุขอย่างยั่งยืน ผ่านการผนึกกําลังของภาคีเครือข่าย (Partnership) โดยเฉพาะผู้นําภาคศาสนาที่เป็นเสาหลักและศูนย์รวมจิตใจ
และนี่คือส่วนหนึ่งในการดําเนินการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบรรลุ “17 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)” ของ UN
โดยการสร้างสังคมแห่งความปรองดอง คือหมุด หมาย SDGs ในมิติสันติภาพและสถาบัน (Peace) ของ UN ที่ ประกอบด้วย #SDG16 สันติภาพและสถาบันที่เข้มแข็ง
พวกเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมมือกันเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีเหล่านี้
ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ
เคารพความแตกต่างของอัตลักษณ์ทางเพศ ภาษา เชื้อชาติ หรือศาสนา
ร่วมกันสร้างสังคมแห่งความปรองดองอย่างยั่งยืน
SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015
และจะจบลงในปี 2030 ในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกัน
เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs #SDGSummit #17SDGsแค่นี้เราทําได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้