กันยายนนี้ 7 ปีสุดท้าย 17 เป้าหมาย 193 ประเทศร่วมกัน

52 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กันยายนนี้ 7 ปีสุดท้าย 17 เป้าหมาย 193 ประเทศร่วมกัน

รู้ไหมว่าเราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้
ผ่านการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน!
#76จังหวัด76คํามั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อน เป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030!
โลกของเราจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนทุก ๆ คน โดยนําความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรที่แตกต่างกันมาพลิกโฉมสังคมไทย
ให้มีความรุ่งเรือง มั่งคั่ง ยั่งยืน และครอบคลุม
#กระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ผ่านกลไกการทํางานของกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 76 จังหวัด 878 อําเภอ พร้อมด้วย 7 ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน บูรณาการการทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น Change for Good ได้อย่างเป็นรูปธรรม
และนี่คือส่วนหนึ่งในการดําเนินการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบรรลุ “17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ของ UN โดยการบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย คือ หมุดหมายSDGsในมิตหิุ้นส่วนการพัฒนา(Partnership)ของ UN ที่ประกอบด้วย
#SDG17 ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
พวกเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันเพื่อ พิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีเหล่านี้
นํา SDGs มาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
พูดคุยกับ ผู้คนรอบข้างและใช้พื้นที่บนโลกออนไลน์ของคุณเพื่อเชิญชวนใ ห้ทุกคนมาทําความเข้าใจและสนับสนุน SDGs ไปด้วยกัน
ร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมที่ขับเคลื่อน SDGs ไม่ว่าจะในรูปแบบลงพื้นที่หรือบนแพลตฟอร์มออนไลน์
SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015
และจะจบลงในปี 2030 ในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกัน
เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs #SDGSummit #17SDGsแค่นี้เราทําได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้